Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběrný dvůr (MSD)

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a suť.

datum
ulice
čas přistavení
23. 11.
K Hájům – plocha u kontejnerů na tříděný odpad
10.00 – 16.00
24. 11.
Třebonice – u kapličky
8.00 – 14.00
24. 11.
Mládí – parkoviště proti Auto Kelly
10.00 – 16.00

Michaela Líčková