Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z Čáslavi do Kutné Hory po církevních stavbách

Z pražského hlavního nádraží dojedete vlakem do Čáslavi. Ulicí Husovou pak po zelené dojdete k Městskému muzeu, které patří mezi naše nejstarší muzea. V prvním poschodí je expozice přírodovědná se vzácnými kolibříky, národopisná o vesnici v 18. a 19. století a umělecko- průmyslová se sklem, porcelánem, cínovými nádobami, ale i samurajským brněním. Pokračujte dál po zelené na náměstí Jana Žižky z Trocnova k barokní radnici. Za ní stojí gotický kostel svatého Michala a u něj jasan ztepilý, patřící mezi chráněné památné stromy. Kostelní věž z přelomu 15. a 16. století slouží jako vyhlídková věž. Kostel zbudovaný asi v polovině 12. století byl roku 1452 a 1703 poničen velkými požáry. Při jeho rekonstrukci v roce 1910 byl v zazděném výklenku učiněn kosterní nález, který bývá považován za ostatky husitského vůdce Jana Žižky. Jedná se mimo jiné o část lebky nazývané čáslavská kalva. Závěry antropologických průzkumů čáslavského nálezu odpovídají tomu, co je o slavném hejtmanovi známo. Chybí však přímý důkaz bezpečně dokládající, že se opravdu jedná o ostatky Jana Žižky. Za kostelem projdete ulicí Na Kozinci, na jejím konci se dáte doleva přes kruhový objezd až ke kapličce a kostelu svaté Alžběty. Podél nich dojdete k brodu s lávkou přes říčku Brslenku.

Kolem výklenkové kapličky do mírného kopce dojdete k dalšímu brodu říčky Klejnárky. Na rozcestí Lochy se dejte doprava a dojdete do Lochů, kde před železničním přejezdem odbočíte vlevo dolů. U domu č. p. 1487 pěšinkou doleva mezi plotem a stodolou zajděte ke gotickému kostelíku sv. Bonifáce ze 13. století. Je pozůstatkem tvrze, která měla pravděpodobně střežit královskou cestu z Prahy do Vídně. Památka je běžně nepřístupná, ale její otevření se dá telefonicky domluvit s velmi příjemnou a ochotnou paní. Dozvíte se od ní spoustu věcí (i tajemství) z minulosti, ale i současnosti. Vraťte se zpět a sejděte dolů. Pokračujte doprava podél říčky Klejnárky, pod železniční trať, za ní doleva souběžně s náspem a asi po 500 m vpravo podél vodoteče až na rozcestí. Přes můstek zatočte doleva, před dalším můstkem vpravo a pak travnatou cestou až k rybníku Vrabcov. Za rybníkem vás silnice vlevo při- vede do Církvic. Tady se dejte první ulicí vpravo až k ojedinělé románské církevní stavbě, která v Čechách nemá obdoby. Kostel sv. Jakuba s unikátní výzdobou jižní stěny nejstarších portrétů českých patronů je asi největší zachovalý soubor románských plastik u nás. V roce 1846 při opravě byla nalezena v olověné schránce s pečetí pražského biskupa Daniela církevní listina, která dokládá přítomnost krále Vladislava II. a královny Judity při aktu svěcení roku 1165. Pod kostelem zahněte doleva k trafostanici a za ní doprava k Ovčárskému rybníku. Po jeho břehu jděte rovně až na silnici. Zahněte vlevo k hlavní silnici a za přejezdem vpravo silničkou kolem bývalého depa až k budově Hlavního nádraží Kutná Hora. Celá trasa je dlouhá asi 12 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 42 Kolínsko a Kutnohorsko. Šťastnou cestu.


Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan