Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Paměť národa

Velmi významného ocenění dosáhla ZŠ Janského díky zapojení se do celorepublikového projektu Paměť národa, který zaštiťuje společnost Post Bellum, o.p.s. Škola byla ohodnocena za příkladnou výuku moderních dějin, jejichž znalost je v současné době nedílnou součástí vědomostí a všeobecného přehledu žáků. Kde jinde najít poučení a vyvarovat se tak případných chyb než v moderních dějinách. Z nastavení školy na systematickou projektovou výuku spojenou s metodami kritického myšlení je patrné, že jdeme správným směrem a dokážeme naše žáky dobře vzdělávat a připravit na jejich budoucí život.

Jan Havlíček, ředitel školy