Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Powerchair hockey v Centrálním parku

V rámci Festivalu volného času Prahy přijal pozvání k účasti také Spolek Flor-in, který vytváří zázemí týmu hráčů florbalu na elektrických vozících New Cavaliers.

„Náš spolek, který sídlí v Praze 13, dlouhodobě spolupracuje s vedením této městské části,“ říká trenér a hráč týmu New Cavaliers Jiří Táborský. „Proto jsme se 21. září rádi zapojili do festivalového dění a v Centrálním parku u Kuželkárny představili tento sport, určený pro osoby s nejtěžším typem tělesného postižení, široké veřejnosti. Protože se Powerchair hockey hraje na elektrických vozících, je příprava každého utkání poměrně náročná. Zde bychom rádi vyzdvihli, že do přípravy hřiště i vozíků se velmi ochotně zapojili i zástupci městské části Prahy 13, kteří byli na exhibici přítomni. Tentokrát jsme pro ukázku zvolili novou odnož našeho sportu, a to takzvanou hru dva na dva. Klasicky se hraje 4+1 hráč v poli. Exhibičního miniturnaje se zúčastnily tři týmy, které mezi sebou odehrály ukázkové zápasy. Hra vzbudila pozornost takřka každého kolemjdoucího a nejeden z diváků si Powerchair hockey vyzkoušel i speciální sportovní elektrický vozík na vlastní kůži. Zájem veřejnosti byl opravdu velký a my jsme si v našem takřka domácím prostředí v Praze 13 zahráli velmi rádi. Rozloučili jsme se ještě krátkým utkáním, do kterého se mohli zapojit i nově příchozí. Nejen zájemci o sport jako takový, ale i ti, kteří se chtějí do aktivit Spolku Flor-in zapojit. Naše velké poděkování patří Praze 13 za pozvání na toto příjemné sportovní odpoledne, ale také za dlouhodobou spolupráci a podporu.“

-red-