Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pravěk ve 4.C

Co všechno tě napadne, když se řekne pravěk? To byl první úkol pro žáky 4.C FZŠ Trávníčkova. Měli vše, co je v souvislosti s tímto tématem napadlo, zapsat na tabuli. Projektovou výuku zařazují učitelé do vyučování již pravidelně. Žáci se na taková dopoledne vždy těší a spolu s pedagogem se ochotně zapojují do přípravy. Téma Pravěk bylo pro ně velice zajímavé. Kromě teoretických znalostí mohli tuto dobu ztvárnit výtvarně, ale také pocitově, kdy si měli představit jeden den v této době a vše napsat formou příběhu.

Kristýna Pekárková