Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Skládka? Omyl

Městská část Praha 13 nabízí občanům možnost upozornit úřad pomocí zprávy MMS nebo e-mailu na aktuální problém v úklidu či pořádku na území Prahy 13, a poté sledovat na webových stránkách, jakým způsobem je podnět vyřízen. Této možnosti využil 21. září pisatel, který (dle při lo žených souřadnic) poukázal na černou skládku v zeleni u panelové cesty pod Velkou Ohradou.

A zde je vyjádření Dany Céové, vedoucí oddělení správy životního prostředí:

V tomto případě se opravdu nejednalo o černou skládku. Tato provizorní „skládka“ byla o víkendu vytvořena dobrovolníky okolo pana Ondrejky. Ten se se svou skupinou opakovaně zapojuje do dobrovolnických úklidů v naší městské části, zejména v okolí Velké Ohrady. Toho si moc vážíme. Sesbíraný odpad byl 23. září dle dispozic OŽP odvezen naší správcovskou firmou. Přesto děkujeme za upozornění. Jsme rádi, že občanům z třináctky není prostředí, ve kterém žijí lhostejné.

-red-