Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z deníku policie ČR

  • Ve středu 4. září byl zadržen sprejer, který pomaloval zeď sportovního a dětského hřiště ve vnitrobloku ul. Trávníčkova a Fantova. Pachatel byl přistižen při činu. Od začátku jsme váhali, zda se jedná o trestný čin, neboť malba byla velmi zdařilá a nešlo o tzv. „klikyháky“. Svým obrazem atmosféru dětského hřiště, dle mého osobního názoru, spíše vylepšil. Pachatel zde vytvořil obraz hořícího lesa, který se odráží na hladině vody. Nicméně trestní zákoník nerozlišuje mezi podařenou a nepodařenou malbou. Proto byly proti této osobě zahájeny úkony trestního řízení. Následnou komunikací s majitelem zdi, tedy městskou částí Prahy 13, jsme celou situaci rozebrali a došli jsme ke stejnému závěru – škodu na zdi vyčíslila městská část v podstatě jako nulovou. My jsme po dohodě se státním zastupitelstvím celou věc odložili s tím, že ve věci nejde o spáchání trestného činu. Dokonce myslím, že se městská část dohodla se samozvaným umělcem na dokončení jeho obrazu. Nicméně nikomu nedoporučuji, aby podobnou uměleckou činnost napodoboval, protože 99 % těchto případů skončí u soudu, přičemž není rozhodný rozsah „díla“ ani vzniklá škoda.
  • Rád bych touto cestou upozornil čtenáře, aby, pokud je to možné, nenechávali své věci na balkonech. Zejména pokud bydlí v přízemí, nebo v některém z nižších pater. V poslední době jsme zaznamenali několik případů, kdy z těchto balkonů byly odcizeny různé věci. Jednalo se zejména o koloběžky, kolo, ale i sušící se oblečení.
  • Během posledních několika let dochází k úbytku násilné kriminality a tzv. pouliční kriminality, jako jsou např. vloupání do osobních motorových vozidel apod. Zároveň jsme však zaznamenali nárůst tzv. počítačové kriminality. Jedná se např. o případy, kdy pachatel rozešle na stovky e-mailových adres upozornění, že naboural počítačový systém uživatelů a pokud mu nezaplatí, pak zveřejní fotografie či videa, na kterých je uživatel buď nahý nebo se „sebeukájí“. Doporučuji na takové e-maily vůbec nereagovat, protože pravděpodobnost, že se uživateli někdo naboural do počítače se blíží nule. Obranou je mít nainstalovaný aktualizovaný antivirový systém, případně záslepku na kameře počítače.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna