Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezi děti přišel pán lesa

V Mateřské škole Ovčí hájek se stále něco děje. Sotva se na její zahradě stačily zabydlet dvě nové ovečky, přesněji nové herní prvky, už se jejich domov začal chystat k „zimnímu spánku“. Koncem října čekal děti a jejich rodiče ještě lampionový průvod, ale také poslední letošní opékání buřtů. Potom už ale přišel Pán lesa a obrovským klíčem zahradu uzamknul. Teď už vládu převezme paní Zima a ta určitě dětem nabídne spoustu jiné zábavy.

Vladimíra Hartmannová