Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den zdraví pokračoval druhou částí

Zdraví občanů je stále důležitým tématem a patří mezi priority naší městské části. Proto každoročně organizuje Den zdraví, který je letos rozdělen do několika částí. Ve středu 23. září se před budovou radnice konala pod názvem Víš, jak vidíš? část druhá. Praha 13 ji připravila spolu se Sdružením optiků a optometristů ČR a BESIP. Cílem bylo poukázat na nebezpečí řízení motorového vozidla se špatnou nebo nedostatečnou korekcí, protože na spoustě dopravních nehod se podílí právě špatné vidění.

Během akce probíhal bezplatný screening zraku, zájemci si mohli vyzkoušet brýle simulující vidění po požití alkoholu nebo omamných látek, nechat si změřit krevní tlak a získat informace týkající se poskytnutí první pomoci. Pro děti byly připraveny propagační materiály a drobné dárky od společnosti Efko, především pro ženy a dívky pak stánek společnosti Avon. Aktivity projektu jsou podporovány dotací MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020. V rámci druhé části Dne zdraví bylo provedeno také dotazníkové šetření. Zástupce místní Agendy 21 zajímalo, zda by občané považovali za přínosnou instalaci laviček na místě posledního odpočinku v Líšnické ulici ve Stodůlkách, v jakém počtu a v neposlední řadě také z jakého materiálu by měly být vyrobeny. Z odevzdaných dotazníků vyplývá, že převážná většina oslovených s umístěním laviček na stodůleckém hřbitově souhlasí, dokonce ve větším počtu. Shoda byla i v použitém materiálu, kterým by mělo být dřevo. V rámci tohoto dotazníkového šetření projevili občané přání, aby byly lavičky umístěny i v jiných lokalitách městské části a jejich dosavadní počet se zvýšil.

Eva Černá