Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Koronavirus nám už podruhé zavřel školy

Mnozí z vás si možná vzpomínají na červnové vydání STOPu, kde se sešlo hned několik článků věnovaných jarním měsícům – nouzovému stavu, přijatým opatřením a především tomu, jak se se vzniklou situací způsobenou sířením nákazy covid-19 naše městská část vyrovnala. Na straně osm jste mohli najít článek s názvem Společně dokážeme dělat i zázraky. Začínal slovy: Dodneška žádná země nemůže říct, že v dlouhodobém horizontu virus, který postavil každého z nás do úplně nové situace, zvládla. Krize bohužel stále trvá a zatím v podstatě nikdo nedokáže přesně říct, jak se dál bude vyvíjet. Co dnes už ale víme je to, jak jsme se k nastalé situaci dokázali postavit a co jsme zatím pro pozitivní výsledek dokázali udělat. A protože žijeme v Praze 13, pojďme obrátit naši pozornost právě sem. A možná rovnou na oblasti, které v rámci Prahy 13 pandemie ovlivnila asi nejvíc – jsou to oblasti sociální a školství. Covid-19 obrátil výuku ve školách vzhůru nohama. Školy, které musely ze dne na den zavřít, se k vzniklé situaci postavily čelem. Na pomoc povolaly digitální technologie...

V červnu to opravdu vypadalo velmi nadějně a všichni jsme věřili, že se nám podaří koronavir co nejdříve porazit. Dnes, kdy připravujeme listopadové vydání, je konec října a každému z nás je jasné, že zatím není důvod ani k mírnému optimizmu.

V úterý 1. září mělo našich deset základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část, přivítat 412 pedagogických pracovníků a 5 850 žáků. Z tohoto počtu 2 288 žáků druhého a 3 562 žáků prvního stupně. Mezi nimi bylo i 725 dětí, které do školní lavice měly usednout úplně poprvé. Poslední srpnový den ale někteří rodiče dostali následující zprávu: Vážení rodiče žáků FZŠ Mezi Školami, s politováním Vám oznamujeme, že u jednoho ze zaměstnanců školy byl potvrzen pozitivní test na onemocnění covid-19. Z rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy byla všem zaměstnancům školy uložena karanténa. Veškeré další kroky budou konzultovány s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Z výše uvedeného důvodu bude škola uzavřena a první školní den bude posunut... Na zahájení školního roku si tak všichni žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci této školy museli dva týdny počkat.  Problémům se ale nevyhnuly ani některé jiné školy, i když už nebyly řešeny tak striktně.

„Už začátkem srpna se začala přijímat nová opatření, která měla zamezit opětovnému šíření onemocnění covid-19,“ říká starosta David Vodrážka. „Městská část se tehdy rozhodla zrušit dvě tradiční a oblíbené akce spojené s koncem prázdnin a začátkem nového školního roku a to Koncert pro park a Třináctka prvňáčkům. Tehdy se uvedený krok u řady lidí bohužel nesetkal s pochopením, ale jak se záhy ukázalo, bylo to rozhodnutí sice nepopulární, ale bylo více než rozumné. To nám potvrdil i začátek školního roku. Žáci i pedagogové museli nosit roušky ve společných prostorech, zakrátko je museli mít žáci druhého stupně i při výuce. Těm byla v říjnu upravena výuka nejprve na týden ve škole a týden distanční výuky s tím, že by se třídy měly střídat, aby se omezil kontakt žáků, netrvalo ale dlouho a školy se zavřely úplně. S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci se dá těžko předvídat, kdy a za jakých podmínek se žáci do škol opět vrátí. Jsem ale rád, že jsme na den, kdy se tak stane, připraveni. Už v květnu  jsme vybavili všechny naše základní školy generátory mlhové dezinfekce. Každá škola, mateřinka i dům dětí mají svůj. Používaná dezinfekce prošla náročným testováním, takže máme jistotu, že nemá žádný negativní účinek na zdraví. Tohle byla investice s velmi rychlou návratností. Nemusíme tak vynakládat nemalé finanční prostředky za provádění dezinfekce zmíněných objektů specializovanou firmou. Mateřské školy, které jsou k dnešnímu dni (25. 10.) ještě otevřené, mají navíc k dispozici generátor ozonu, o jeden se dělí dvě školky. Samozřejmě, že pro bezpečný návrat žáků jsou školy vybaveny všemi potřebnými ochrannými prostředky. Hlavně aby už to bylo. A to může svým ohleduplným chováním a dodržováním stanovených pravidel ovlivnit každý z nás. Městská část je na poskytnutí maximální podpory všem školám připravena.“ Říká se, že opakování je matka moudrosti. V případě opakovaného zavření škol to ale určitě nikdo z nás tak necítí. Pravdou ale je, že tentokrát rozhodnutí vlády zastihlo naše školy ještě lépe připravené.

„Jaro samozřejmě představovalo velkou zkoušku, protože nikdo nevěděl, do čeho vlastně jde,“ říká místostarostka Marcela Plesníková, která má kromě oblasti životního prostředí a informatiky ve své gesci i oblast školství. „Naše městská část ale ani na jaře nezačala problémy, a nebylo jich málo, řešit až v momentě, kdy nastaly. Dá se říci, že jsme ve všech směrech byli vždy o krok vepředu. A tak to i zůstalo. Sotva skončil minulý školní rok, začali jsme pracovat na všech scénářích, tedy variantách, které mohou s ohledem na epidemiologickou situaci po prázdninách nastat. První byla spíš zbožné přání – školy budou fungovat bez jakýchkoli omezení a bude nerušeně probíhat klasická výuka. Další varianty už počítaly s některými omezeními – bude zavřený jen druhý stupeň, což by znamenalo, že první stupeň pojede v klasickém režimu a druhý přejde na distanční výuku. Nebo dojde na variantu třetí a nejhorší, že se nám školy zavřou – jak první, tak druhý stupeň. S  každou z těchto variant jsme už ale měli zkušenosti a věděli jsme jak postupovat, jak pracovat... A také jsme věděli, že na poznatcích, které  jsme získali na jaře, můžeme stavět, protože mimo jiné využijeme všechno, s čím se ředitelé, učitelé, žáci i rodiče setkali. Poznatky jsme pečlivě analyzovali a přijali jsme veškerá opatření, aby školní rok odstartoval bez problémů. A všechny varianty, i když ta první ne  stoprocentně,  postupně nastaly. Bohužel. A nepomohlo ani to, že naše školy i mateřinky byly vybaveny vším, co potřebovaly k dodržení aktuálních bezpečnostních a hygienických opatření. Začátkem školního roku ještě některé třídy stihly kromě výuky i pár vycházek, výletů, dokonce i školu v přírodě. Ty se ale samozřejmě realizovaly až na základě povolení Hygienické stanice hlavního města Prahy a souhlasného stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tehdy jsme dostali odpověď, že tento druh aktivit je při dodržení všech aktuálních opatření vítaný. Ohlas pak byl velmi pozitivní. Kolektivy za ten týden udělaly obrovský kus práce. Jednak ve výuce, ale hlavně si myslím, že pobyt v přírodě byl důležitý i z hlediska prevence, především posílení imunity. Vláda České republiky pak s účinností od 14. října rozhodla o uzavření všech základních škol a bylo nutné co nejrychleji rozjet distanční výuku. Letos už podruhé. A hned se ukázalo, jak důležité bylo řešit věci hned a nečekat na to, až budou akutní. Teď mám na mysli vybavenost pedagogů a pochopitelně i žáků potřebnou technikou. Bez té to při distanční výuce zkrátka nejde. Jaro nám napovědělo, co a v jakém počtu je nutné zajistit. Proto městská část koupila padesát nových notebooků a obratem je podle požadavků ředitelů jednotlivých škol rozdělila. Proto věřím, že všichni žáci se dnes mohou do distanční výuky zapojit. My jsme ještě navíc v rámci projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) pořídili pedagogům některé přístroje, které budou podporovat názornost při distanční výuce. Toto vybavení půjde do všech škol a myslím, že to bude pro školy, pedagogy a následně pro žáky velký přínos. Teď bych ale ráda zmínila nemalou pomoc rodiny, teď zcela zásadní a naprosto nezastupitelnou. Nesmírně si vážím každého z rodičů nebo prarodičů, který zvládne kromě svých každodenních povinností ještě roli učitele. A věřte, že vím, o čem mluvím, protože mám za sebou řadu let pedagogické činnosti. Dnes vidím distanční výuku jako určitou mozaiku – pedagogové, žáci, rodina, vedení školy, městská část. A teprve, když všechny dílky do sebe dokonale zapadnou, může fungovat na jedničku.“ 

Neoddělitelnou součástí škol a školek zůstávají školní jídelny. Jak už bylo řečeno, naše městská část je zřizovatelem deseti škol základních, ale také dvaceti dvou mateřinek. Vybavení kuchyní a jídelen samozřejmě odpovídá délce jejich provozu. Zatímco starší z nich si zasluhují větší opravy, některé už by potřebovaly celkovou rekonstrukci.  Ostatně té už se řada školních jídelen dočkala. V roce 2004 to byla školní jídelna Základní školy Mládí, o tři roky později FZŠ Mezi  Školami, FZŠ Brdičkova (rok 2017), v roce 2018 a 2019 dostaly nový kabát školní jídelny FZŠ Trávníčkova a Základní školy Kuncova. „V mateřských školách se stravují zpravidla děti ve věku od dvou do sedmi let,“ říká Jarmila Střechová z odboru školství. „Dostávají přesnídávku, oběd, svačinu, v mateřinkách s delší provozní dobou  i svačinu pozdní. Děti dvouleté jsou sice zařazeny do kategorie strávníků do šesti let, ale kuchyně musejí ke stravovacím potřebám tak malých dětí přihlížet. Skupiny strávníků v základních školách tvoří žáci do deseti let, od jedenácti do čtrnácti let a strávníci starší. Školní jídelny samozřejmě zajišťují závodní stravování také pro zaměstnance školy, dalšími klienty jsou lidé, kteří do škol na oběd docházejí. Zájem o stravování ve školních jídelnách je díky možností výběru z několika jídel, jejich pestrosti a kvalitě opravdu velký. V základních školách naší městské části se stravuje 5 476 žáků, 700 zaměstnanců škol a 389 docházejících strávníků. Průměrný počet uvařených obědů za měsíc dosahuje 96 197. V mateřských školách se stravuje 2 351 dětí a 344 zaměstnanců mateřských škol. Průměrný počet připravovaných jídel za měsíc činí 94 704.“  Školní jídelny musejí v běžném provozu  dodržovat přísná hygienická pravidla, spotřební koš a také zabezpečit individuální nebo dietní stravování. Nároky na kvalifikovaný a pracovně výkonný personál jsou skutečně vysoké.

Současná „doba koronavirová“ s sebou přináší pro všechny velké problémy, mnoho omezení, nová pravidla. Není tomu jinak ani ve školních jídelnách.

„Zaměstnanci školních jídelen musejí pracovat v návaznosti na stále se měnící omezení v souvislosti s covid–19,“ dodává Jarmila Střechová. „Školní stravování mohou poskytovat pouze za dodržování naprosto všech aktuálních doporučení, která vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví České republiky a krajskou hygienickou stanicí, v našem případě Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Provoz jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb podle usnesení vlády. Vedoucí školních jídelen úzce spolupracují s řediteli škol, kteří jsou zodpovědní za chod celé školy. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci nezbývá ředitelům než přistupovat k naplňování nařízení operativně, vždy s přihlédnutím k možnostem a podmínkám, které konkrétní škola má.

V jídelně je nutné dodržovat rozestupy, maximální počty strávníků u stolů, omezovat na nejmenší možnou míru fronty. Stoly a židle musejí být pravidelně dezinfikovány, je zrušen samoobslužný výdej, nesmí se odebírat příbory z hromadných zásobníků, nápoje, polévky, saláty.

Pracovníci školních jídelen při přípravě pokrmů a při výdeji jídel nosí ochranu dýchacích cest, beze zbytku a důsledně dodržují všechna hygienická pravidla v provozu a pochopitelně i při osobní hygieně. Zajistit v této době plynulý provoz jídelny s vysokým počtem strávníků je tak bez nadsázky velice náročné. Mnohdy v nízkém počtu pracovníků se to zdá být i nemožné. Naštěstí zaměstnanci školních jídelen pracují s vysokým nasazením a snaží se, aby jejich strávníci byli v každé situaci maximálně spokojeni.“

Momentálně jsou základní školy uzavřené, to ale neznamená, že běžný ruch v kuchyních utichl. Všechny školy i nadále pro zaměstnance i žáky obědy zajišťují, ale strávníci je dostávají do vlastních jídlonosičů. Výdej probíhá podle časového harmonogramu. Tak, aby byla dodržena veškerá aktuální bezpečnostní a hygienická opatření.

Eva Černá