Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabízíme vám naši pomoc

V návaznosti na aktuální vládní opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií vám nabízíme možnost zprostředkování pomoci. Občané v seniorském věku a občané se zdravotním omezením se mohou ocitnout v situaci, kdy budou potřebovat zajistit nákup potravin, léků, pochůzku a podobně a ani z okruhu svých blízkých se nebudou mít na koho obrátit. V takovém případě je možné kontaktovat Odbor sociální péče Úřadu městské části Praha 13. V pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 jsme vám k dispozici na tel. 235 011 447. Odbor sociální péče úzce spolupracuje nejen s Farní charitou Stodůlky, ale také s nestátními neziskovými organizacemi, prostřednictvím kterých konkrétní pomoc zajistí.

Blanka Vildová, vedoucí odboru sociální péče