Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

OPAKOVÁNÍ S BEE-BOTY

Začátek školního roku je tradičně spojený s vyprávěním o prázdninových zážitcích. A nejen to. Je to také čas opakování předchozího učiva. V ZŠ Mohylová máme k dispozici robotí včelky neboli Bee-Boty a právě tyto černožluté pomocníky jsme ve 3.B pro zopakování párových souhlásek, tvrdých a měkkých skupin či psaní ú/ů využili. Děti si zkusily včelku naprogramovat a vždy ji dopravit na to správné písmenko podle předem daného slova. Podle jejich slov to bylo zábavnější než vypisovat různá cvičení. V dalších hodinách vyrobily pro Bee-Boty vlastní města a zkoušely si s nimi orientaci na plánku. Věřím, že pro tyto robotí pomocníky vymyslíme i další uplatnění a vyučovací hodiny si s nimi užijeme.

Veronika Pijáková