Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přidáte se k nám?

Rádi bychom vás seznámili s naším novým kroužkem, který vzniká v Praze 13, s hlavní základnou v ZŠ Kuncova. Jde o volnočasový zážitkový, vzdělávací kroužek, zaměřený na outdoorové aktivity. Jeho hlavním úkolem je přiblížit děti přírodě, takže naše aktivita bude především venkovní. Čekají nás víkendové poznávací výlety v přírodě. Děti se naučí, jak se v přírodě chovat, jak si postavit přístřešek, získat vodu a potravu, rozpoznávat stopy zvěře, práci s kompasem a navigačními prostředky, jak rozdělat oheň a mnoho dalšího. Tyto a další znalosti si děti osvojí díky pravidelným schůzkám, přednáškám a hlavně víkendovým výletům s možností táboření v přírodě. To vše pod vedením zkušených vedoucích. K naší náplni patří i základy ekologie a enviromentální nauky, což jde ruku v ruce s naším programem.

Vyvrcholením našeho celoročního programu je možnost účastnit se našeho letního tábora Pohoda. Zájemci se mohou hlásit na stránkách https://outdoorkrouzek.avcsk.cz/ nebo se mohou informovat na našem facebookovém profilu outdoor kroužek.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu řediteli Pavlu Petrnouškovi za možnost umístit základnu v ZŠ Kuncova a také FZŠ Trávníčkova za skvělou spolupráci.

Jan Svoboda, vedoucí kroužku