Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Vážení čtenáři, současná nepříznivá epidemiologická situace nám v těchto dnech pořádně komplikuje život. Naplánované akce se jedna po druhé ruší, zavřely se školy, své aktivity omezili nebo úplně zastavili sportovci, ale i kulturní zařízení, nejrůznější kroužky... To je také důvod, proč vám předkládáme listopadové vydání v trochu „pohublé“ podobě – v rozsahu dvaatřiceti stran. Přesto věříme, že v něm najdete řadu zajímavých článků. Zároveň prosíme, abyste si některé z uváděných, momentálně aktuálních informací, raději ověřili, protože to, co platí dnes, už zítra platit nemusí. A teď alespoň něco málo z obsahu. Starosta David Vodrážka vás v Přímé lince podrobněji seznámí s přístavbou ke stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb. Tématem STOPu budou školy – zjišťovali jsme, jak jsou připravené na vzniklou situaci, zda nechybí dětem ze sociálně slabších rodin potřebná technika nezbytná při distanční formě výuky, zda je možné plně využít zkušenosti z předprázdninových měsíců... V Kaleidoskopu se dočtete mimo jiné o zprovoznění sté chytré distribuční stanice společnosti PREdistribuce, a.s., které se uskutečnilo 2. října u sídliště Velká Ohrada nebo o průběhu Dne zdraví na Slunečním náměstí. A co byste řekli výletu? Marta Kravčíková vás tentokrát pozve na zhruba osmikilometrovou procházku do Vrapic za jedním z objevitelů černého uhlí. Kdybyste raději zvolili procházku, tak si zajděte do Centrálního parku. Možná jste dodnes nezaznamenali, že je tam i „Keltský stromový kalendář“. To samozřejmě není všechno, informací je i v tomto vydání daleko více.

Buďte na sebe opatrní, ať se všichni sejdeme u prosincového, tedy posledního letošního vydání ve zdraví.

Eva Černá, šéfredaktorka