Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Brouzdaliště na místo kašny (1990)

Brouzdaliště na místo kašny (1990)

V hořejší části obce, v místech kde vedle hostince na Nové býval rybník, bylo vybudováno pro děti brouzdaliště. O něco menší plocha než byl rybník a hlavně zvednuté dno tak, aby hladina vody dosáhla nejvýše 35 až 45 cm. Hráze jsou vybetonované a osazené různě položenými vápencovými balvany, na kterých posedávají maminky, které doprovázejí a hlídají děti Při výchozí straně hráze byla umístěna bronzová socha dívky asi tak 120 cm výšky. Hostinec na Nové podlehl demolici a pozemek po něm byl přidělen bytovému družstvu pro individuelní výstavbu obytného dvoupodlažního a podkrovního domu. Přesto, že stavba byla stavěná svépomocí, práce postupovala rychle.

Vybrala Hana Bělková