Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DAPTAČNÍ KURZ

 

Začátkem října tohoto školního roku odjeli nově přijatí žáci prim a prvního ročníku Gymnázia J. Heyrovského na adaptační kurz do Sloupu v severních Čechách. Cílem pobytu bylo poznat nové spolužáky a třídní učitele, upevnit vztahy ve třídě, a to především v jiném prostředí, než je škola. Program byl opravdu bohatý, navštívili jsme hrad Sloup, podnikli výlety do okolí a někteří z nás zdolali i náročný výstup na horu Klíč. Ve sklárně v Novém Boru jsme pozorovali těžkou a zajímavou práci místních sklářů. Pobyt, doprovázený řadou poznávacích, tvořivých a sportovních aktivit, byl zakončen veselým divadelním vystoupením studentů.

Dana Šuraňová