Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DÝŇOVÉ VESELÍ

Koncem října se v Mateřské škole Pastelka konala každoroční Dýňová slavnost. I přes chladné počasí se to na zahradě hemžilo různorodými kostýmy a dýňovými strašidélky. Obávaného deště jsme se naštěstí nedočkali, zato ale jsme si hezky zatančili, ochutnali výborný štrúdl a domácí koláčky. Nejhezčí maska a vydlabaná dýně byly odměněny, a když se začalo stmívat, zahrada se rozzářila dýňovými světýlky. Na rozloučenou jsme si zazpívali již známou písničku Dýňové veselí. Děkujeme všem, kdo přišli, a tatínkům, kteří se postarali o hudební produkci a teplé občerstvení, obzvlášť.

kolektiv MŠ Pastelka