Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Historická výstava měla úspěch díky všem, kdo pomohli

 

Výstava o dějinách Prahy 13, která byla otevřena v září a říjnu na Školním zimním stadionu Bronzová, je už minulostí. V průběhu dvou měsíců si ji prohlédlo téměř 6 000 návštěvníků a v areálu se konalo na 30 různých akcí. Pro velký zájem byla nakonec prodloužena až do 7. listopadu. Poté byla výstava během tří dnů demontována, aby se mohlo začít s chlazením a od 17. listopadu stadion opět slouží bruslařům. Výstava, která vznikla ve spolupráci Muzea hl. města Prahy a Městské části Praha 13, byla svým rozsahem, množstvím exponátů, fotografií a dokumentů skutečně unikátní. Mnohé z exponátů v pestré archeologické expozici byly vystavovány skutečně poprvé a možná nadlouho budou uloženy v depozitářích muzea. Naprostá většina ohlasů na výstavu byla velmi příznivá. Čtyřicet návštěvníků našlo odvahu zapojit se do vědomostní soutěže o dějinách městské části. Děvět soutěžících, kteří odpověděli na všech 13 otázek bezchybně, obdrželo poukázky na nákup zboží v hypermarketu Globus nebo knihy o Praze 13.

Jménem šestičlenného autorského týmu bych rád poděkoval všem, kdo přiložili ruku k dílu při instalaci expozice a dopravě a jakkoli jinak pomohli. Jmenovitě bych chtěl poděkovat panu Petru Bratskému za bezplatné zapůjčení pódia s osvětlením, panu Karlu Vostárkovi za přípravu expozice loutek, panu Příhodovi za zapůjčení Pragy Picollo a panu Čestmíru Suškovi za dřevěné auto. Dík patří i všem, kdo zapůčili fotografie, např. paní Magdaleně Staňkové, kterou jsme zapomněli uvést v tiráži výstavy, a dětem za výtvarnou výzdobu, která na stadionu zůstane. A za všechny spoluautory děkuji kolegovi Bohdanu Pardubickému, že strávil na stadionu spoustu dní i večerů, aby všechno dobře fungovalo. Desítky pochvalných zápisů v návštěvní knize svědčí o tom, že to nebyla námaha zbytečná.

Samuel Truschka