Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kurz Školička

 

Vážení rodiče předškoláčků, ZŠ Mohylová zve vás a vaše děti na přípravný předškolní kurz, který má za úkol usnadnit dětem přechod ze školky do školy. Tento kurz pořádáme již osmým rokem.  Je rozdělen na dvě části – podzimní třídílný a jarní sedmidílný. Podzimní kurz je zkrácená verze
jarního kurzu. Je zdarma a během něho se můžete rozhodnout, zda se přihlásíte na kurz jarní.
Podzimní kurz Školička začíná ve středu 1. prosince v 16 hodin v ZŠ Mohylová 1963 a pokračuje
8. a 15. 12. vždy ve stejný čas (i když některý z termínů zmeškáte, můžete přijít další týden).

Náplň kurzu pro předškoláčky:
Rozvoj hrubé motoriky
Rozvoj jemné motoriky
Rozvoj grafomotorických dovedností
Rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace
Rozvoj sluchového vnímání
Rozvoj početních představ
Rozvoj myšlení a řeči

Těší se na vás Katka Kudláčková (třídní 5.B) a Jana Moravcová (třídní 4.B)