Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škola pro děti i jejich rodiče

 

Fakultní základní škola Trávníčkova 1744 má vlastní vzdělávací program Škola pro děti i jejich rodiče. Již od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk, od 6. třídy jazyk německý. K výuce jazyků žáci využívají mimo jiné moderní počítačové programy. Aby si své jazykové znalosti zdokonalili, vyjíždějí s nimi pedagogové do zahraničí. Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky u nás začíná od 3. třídy. K dispozici máme tři počítačové pracovny.
Žáci mohou využívat sportovní areál s fotbalovým hřištěm a lehkoatletickou dráhou s umělým povrchem, víceúčelové hřiště, tenisové kurty, halu pro stolní tenis, judo tělocvičnu, ale také keramickou dílnu, knihovnu, školní družinu nebo školní klub. Nabízíme i řadu volnočasových aktivit. Například keramiku, výtvarná řemesla, klavír, pohybové hry, atletiku... Mezi zajímavé školní akce patří exkurze, sportovní soutěže, lyžování a další. Podrobnější informace získáte na tel. 251 091 650, 251 091 658, 603 420 513, 603 189 642, hanzal@zstravnickova.cz, novakova@zstravnickova.cz nebo na www.zstravnickova.cz.

Marcela Fuglíková