Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA


převod finančních prostředků z prodeje bytových jednotek, které jsou uloženy u České spořitelny, a.s.
a) do UniCredit Bank Czech Republic, a.s. v částce 25 mil. Kč (úročeno sazbou 1,65 % p.a.)
b) do PPF banky, a.s. v částce 25 mil. Kč (úročeno sazbou 1,78%p.a.)

 

SCHVÁLILA


výběr nabídky, která byla podaná uchazečem TUBEKO SPORT, spol. s r.o., k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce cvičné dráhy mladých hasičů Třebonice, Praha 13 a návrh smlouvy o dílo předložený TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

 

SCHVÁLILA


výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem spol. BONARON s.r.o., k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Zateplení střechy ZŠ Trávníčkova 1747 a MŠ Vlachova 1501 a návrh smlouvy o dílo předložený spol. BONARON s.r.o.

 

DOPORUČILA


přerušit územní řízení zahájené podáním žádosti dne 2. 9. 2011 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Novostavba bytového domu, Janského 2257/12, Praha 5 do doby vypracování analýzy dopravy v klidu pro území MČ Praha 13

 

VZALA NA VĚDOMÍ


předložený návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
a
ke shora uvedenému návrhu vyhlášky uplatňuje připomínky ve smyslu připomínek oddělení daní a poplatků EKO ÚMČ Praha 13 s návrhem na snížení počtu heren o 23% 

 

SCHVÁLILA


k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Zateplení poliklinik Seydlerova, Hostinského a Janského, Praha 13, vyhlášené
v užším řízení pod evid. číslem ISVZUS: 60064872

  • pro část A výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o., včetně návrhu smlouvy o dílo tohoto uchazeče
  • pro část B výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem BAU plus, a.s., včetně návrhu smlouvy o dílo tohoto uchazeče
  • pro část C výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o., včetně návrhu smlouvy o dílo tohoto uchazeče

Zpracovala: Helena Šlitrová