Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BENEFICE PRO GAWAIN

Děti z Tanečního studia Mirabel se také letos rozhodly, že nacvičí celovečerní taneční představení a výtěžek z premiéry věnují na podporu Textilní dílny Gawain, sociální rehabilitace pro lidi s mentálním postižením. Jako téma si zvolily Peřinbabu, pohádku na motivy bratří Grimmů. Na celém projektu je unikátní, že se děti podílejí na veškerých přípravách. Nejprve si zvolily dějovou linku, kterou budou chtít tancem ztvárnit, pak navrhly scénu, kulisy, rekvizity i kostýmy, vybraly hudbu a nakonec vytvořily jednotlivé choreografie. To vše zvládly za velmi krátký čas prodloužených podzimních prázdnin, které jsme strávily na tanečním soustředění u Orlické přehrady. Zveme tedy všechny, kdo chtějí zhlédnout druhý ročník tohoto unikátního tanečního projektu a zároveň svým vstupným přispět na dobrou věc. Akce s názvem Benefice pro Gawain aneb Naše srdce nezamrzla se uskuteční 23. ledna v Saleziánském divadle.

Kristína Pekárková