Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Celý život je adventem...

Advent je takovým zvláštním obdobím, prodchnutým předvánoční atmo - sférou očekávání. Jako děti jsme asi nedočkavě čekali a očekávali, kolik dárků najdeme u vánočního stromku. Jako dospělí jsme pak asi očekávali spíš pohodu vánočních dnů strávených s rodinou. Nenaplněná očekávání z takových Vánoc v rodinném kruhu nás možná přivedla k vágnějším představám, že prostě očekáváme... cosi... něco neurčitého, krásného, nového.

Advent chápeme především jako období očekávání a přípravy na vánoční svátky. Ale... není to dokonce tak, že advent prostupuje celý náš život? A že vlastně celý život je takovým adventem? Vždyť stále něco očekáváme: těšíme se na první dny v první třídě, na novou střední či vysokou školu, na novou práci, na rodinu... prostě na nějakou životní změnu či událost (dovolená, setkání s vzácným člověkem).

Celý život je adventem, kdy vzhlížíme k něčemu krásnému a nečekanému, co nás vytrhne ze stereotypu a šedi všedního dne. Adventem očekávání, že se o Vánocích zaradujeme ne tak z dárku, ale spíš z dárce, který na nás myslí a je tu pro nás.

Po celý život hledáme takového dárce, který je pro nás a dává nám „kus sebe sama“. Když jsme dětmi, vnímáme tohoto dárce jako mámu či tátu. Později jako nějakého důvěrného kamaráda či přítele. Pak jako toho člověka, s kterým chodíme. Konečně je jím životní partner/partnerka. Ale ani takový člověk nedokáže uspokojit naši adventní touhu po tak velkém daru, který naplní hlubiny našeho srdce. Protože toto srdce chce víc, než je schopná dát lidská láska.

Advent směřuje k setkání,... které překoná naše očekávání.

Takové setkání vám přeje P. Angelo Scarano, kněz ve Stodůlkách