Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Farář František Fiala (1941)

Farář František Fiala (1941)

Faru obdržel za žalářování v I. světové válce. Jeho přičiněním byly zakoupeny nové dva zvony. Za II. světové války byl on jediný, kdo se šel v noci 5. 7. 1941 rozloučit se svými osadníky, které zatýkalo gestapo. Ráno se vydal se svým synovcem na motorce do Jičína, kamž jel navštívit svoji matku a bratra. Na staré silnici z Košíř do Motola, na křižovatce u Kotlářky, srazili se s vyjíždějícím povozem. Farář František Fiala zůstal na místě mrtev, jeho synovci se nestalo nic. Pohřben jest ve svém rodišti Jičíně.

Vybral Dan Novotný