Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kde najdete informace o zimní údržbě komunikací

 

Nastává zimní období a s tím související zimní údržba vozovek, kterou na většině místních komunikací v Praze 13 zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Kontakty na odpovědné pracovníky a další informace k zimní údržbě naleznete na webových stránkách správce komunikací www.tsk-praha.cz.
Část místních komunikací je svěřena Městské části Praha 13. Zimní údržbu na nich zajišťuje odbor majetkový, bytový a investiční nebo odbor životního prostředí. Kontakty naleznete na webových stránkách městské části www.praha13.cz v oblasti Městská část – Doprava – Zimní údržba komunikací.

Aleš Mareček, zástupce starosty