Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zapojila se stovka mladých autorů

 

Do letošního devátého ročníku soutěže Staň se spisovatelem bylo přihlášeno 102 prací dětí z osmi místních základních škol. Porota vybrala 39 prací do sborníku. Největší zájem byl o téma Já a moje zvíře. Došlo 50 příspěvků a 21 z nich bylo vybráno do sborníku. K dalšímu tématu Škola v době kamenné došlo 46 příspěvků a 15 jich je ve sborníku. Na třetí téma Žijí mezi námi... o soužití s handicapovanými kamarády psalo 6 autorů a z toho 3 dílka byla vybrána do sborníku. Letošní sborník byl vyzdoben kresbami dětí z Mateřské školy Ovčí hájek. Více než 20 mladých autorů přečetlo svá dílka na Literárním večeru 1. listopadu v obřadní síni radnice. Všechny práce zveřejněné ve sborníku si můžete přečíst na www.praha13.cz v oblasti Volný čas – Soutěže. Příští 10. ročník a jeho témata budou vyhlášena v nejbližší době. Připravujeme rozšíření soutěže i na střední školy.

Bohdan Pardubický