Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů prosinec 2012

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

3. 12.
Přijde k nám také Mikuláš nebo jen čert? Jiřina Focherová, Slávka Augustinová, pan Fořt
– Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

10. 12.
Připravujeme se na Vánoce Svatava Bulířová

19. 12.
Přátelské posezení před vánočními svátky Svatava Bulířová
– Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

 

Přeji všem pěkné Vánoce.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

2. 12.
Vánoční koncert v kulturním domě na Smíchově

4. 12.
Biomedica – návrat zdraví z přírody E. Říhová

11. 12.
Cvičení na židlích V. Urbanová

18. 12.
Předvánoční posezení, koledy nám na klavír zahraje J. Mikolášek

 

Příjemné prožití vánočních svátků, stálé zdraví, mnoho štěstí i radosti v novém roce 2013.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

5. 12.
Přijde k nám Mikuláš, čert a anděl Helena Hrdoušková, Roman Kosan
Zahrají nám na harmoniku, piáno a housle Dana Vokasová
Senioři dostanou malý dáreček

12. 12.
Vzpomínka na hudebního skladatele Antonína Dvořáka Eva Abrahámová

19. 12.
Recitovat a zpívat nám budou děti z Mateřské školy Paletka Alena Černohorská

 

Přejeme všem seniorům radostné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2013

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

5. 12.
Dieta při přípravě Vánoc

12. 12.
Příprava akcí na rok 2013

19. 12.
Ukončení roku 2012

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba pro potřeby diabetiků. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první středu v měsíci od 14 hodin.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405