Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rehabilitovaní důstojníci se budou scházet v Lukáši

 

Na základě zákona o mimosoudní rehabilitaci důstojníků, praporčíků a občanských pracovníků vojenské správy postižených komunistickým totalitním režimem v létech 1948 – 1989 vzniklo Vojenské sdružení rehabilitovaných. Nová Územní organizace Praha 5 a 13 registruje po ustavující členské schůzi 37 rehabilitovaných důstojníků. „Díky pochopení vedoucí Odboru sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13 Heleny Hájkové se můžeme scházet v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, a to jako součást Klubu seniorů I, jehož vedoucí je paní Svatava Bulířová,“ řekl předseda organizace Petr Baubín a dodal: „V roce 2013 se naše schůzky uskuteční ve dnech 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 2. 9., 7. 10., 4. 11. a 2. 12., vždy od 11 hodin.“ Více na tel. 602 209 040, baubin@email.cz.

- red -