Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SVĚTÝLKA V CENTRÁLNÍM PARKU

 

 

Ve čtvrtek 8. listopadu jsme se sešli v našem centru Třináctka. Užili jsme si společné oslavy svátku svatého Martina, sice bez husy, koláčků a vína, ale zato v hojném počtu a velkém očekávání, co se bude dít. A dělo se... Bylo divadlo o Martinovi z Tours, nějaká ta dobrota a pak už velké připra - vování na cestu s lampiónem. Cesta vedla do Centrálního parku, kde na nás čekal opravdový Martin na bílém (papírovém) koni. Společně jsme zazpívali, náš udatný Martin nás povzbudil, že i malé světýlko porazí velkou temnotu a tak jsme se s odvahou mohli vydat na cestu domů. Pro většinu malých účastníků to byl první lampiónový průvod.

Lenka Malá