Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ekologická výchova již odmalička

Možná vás to překvapí, ale divadelní představení pro mateřské školy s názvem O zvířátkách a loupežnících mělo ekologický obsah. Představení divadla Kapsa se konalo 14. listopadu ve Spolkovém domě a v rámci ekologické výchovy se ho zúčastnilo na 400 dětí z místních mateřských škol. Výchovná představení zaměřená na ekologii a třídění odpadu pořádá odbor životního prostředí pravidelně již několik let a dětem se moc líbí.

Eva Beránková, OŽP