Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Netopýří noc

 

Koncem září dostali žáci druhého stupně ZŠ Mládí příležitost účastnit se komentované přednášky a následného pozorovaní netopýrů v přírodní rezervaci Divoká Šárka. Naší průvodkyní byla členka České společnosti pro ochranu netopýrů Dita Weinfurtová.

V České republice žije celkem 27 objevených druhů netopýrů a my jsme během jednoho večera viděli tři z nich. Netopýra zrzavého, dlouhouchého a vodního. Netopýr zrzavý, tedy Lucinka, je bohužel navždy handicapovaná samička, proto je chovaná v zajetí. Netopýr dlouhouchý neboli Piškot, je na tom stejně. Díky paní Weinfurtové jsme si jeho jedinečné uši mohli prohlédnout krásně zblízka. A posledními spatřenými byli netopýři vodní, pár divokých jedinců poletujících nad vodní hladinou nádrže Džbán. Myslím, že tato terénní exkurze byla pro všechny velkým přínosem. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, a tím nemyslím jen obecné věci týkající se právě netopýrů, ale také co dělat, popřípadě koho kontaktovat, když se nám doma zabydlí hejno takových ne příliš tichých tvorečků.

Je důležité vědět, že všichni netopýři žijící u nás jsou chránění zákonem. Ani se nedivím, každý početnější úhyn může znamenat zkázu celého druhu. A to by byla obrovská škoda. I netopýři totiž zastávají v přírodě důležitou roli, i když si to málo lidí uvědomuje. Živí se hmyzem a tím pádem mají podobnou funkci jako třeba pavouci. Netopýří trus se navíc používá jako hnojivo.

Pavlína Procházková, 8. A