Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

GITA SPEAKS ENGLISH

 

Minulý školní rok navštěvovala plyšová ovečka Gita domácnosti mých žáků ZŠ Mohylová a ti měli očima Gity zapisovat, co všechno s nimi zažila. Celý projekt byl nadšeně podporován ze strany rodičů. Bez jejich spolupráce by nebyl deníček Gity tak obsáhlý. Některé děti navrhly, aby Gita začala mluvit, respektive psát anglicky a daly se do psaní s pořádnou vervou. Žáci v 5. ročníku si tedy můžou vybrat, zda napíší o zážitku s Gitou v češtině nebo v angličtině. Mám velikou radost z toho, jak se začíná plnit i anglická podoba deníčku Gity. Po tomto školním roce nás naši páťáci opustí a já pevně věřím, že kromě ostatních znalostí a dovedností budou mít i solidní základ cizího jazyka.

Matylda Sloupová