Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hlas zvonů (1971)

Hlas zvonů (1971)

Pokud moje paměť sahá, zní mi v uchu hlas zvonů. Ať už z věže místního kostela a nebo z blízkého okolí a za jasných dní, když vál východní větřík, až z Prahy. Jako školák si pamatuji, že jsme rádi poslouchali hlasy zvonů. Zvony měly i svoji mluvu, tak zvonil-li umíráček. To byl ten nejmenší, tím se zvonilo, když někdo zemřel, měl vysoký kvílivý hlas a opakoval rychle za sebou. „Umřel jsem, umřel jsem.“ Poledníček to byl ten, co se s ním ve všední den zvonilo poledne a klekání a ten se stále ptal. „Kdo ti kázal? Kdo ti kázal?“ A do toho velký, kterým se zvonilo o svátcích, nedělích a při pohřbech odpovídal „Sám pán Bůh, Sám pán Bůh.“ Nejraději jsem slýchal ten velký zvon z Ořecha, který měl hluboký hlas. V neděli ráno, když ozvalo se ze všech stran klekání, jež v tiché zasmutnělé modlitbě volalo k nebesům o zdar a štěstí pro ty lidi, kteří v těch končinách po vůli boží žili.

Vybrala Petra Fořtová