Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nenechte si zkazit adventní čas

Nenechte si zkazit adventní čas

Předvánoční shon, davy nakupujících, tlačenice u pokladen a přeplněná parkoviště u nákupních center jsou pravým rájem pro zloděje. „Strážníci Obvodního ředitelství městské policie Praha 13 budou ve zvýšené míře preventivně působit v nákupních centrech a jejich okolí, kde hrozí největší riziko krádeží. Nicméně je důležité, aby sami občané měli na paměti alespoň základní principy předcházení majetkové trestné činnosti a nenechávali vše na strážnících. Ti nemohou být najednou všude,“ říká ředitel Obvodního ředitelství městské policie Praha 13 Hynek Svoboda.

Jednou z nejdůležitějších věcí je nenechat tašku s penězi nebo i nákupem bez dozoru. Mnohokrát se stane, že občan nakupuje v jedné části obchodu a nákupní vozík i s taškou nechá o několik metrů dál, často i tam, kde už jej nemá v dohledu. Původní myšlenka, že se nebude s vozíkem proplétat davy v obchodním centru, se najednou změní v návštěvu policejní služebny s nahlášením odcizení peněz, často i dokladů.

Dalším nezbytným opatřením proti zlodějům je nenechávat žádné věci viditelně v autě na parkovišti u obchodního centra. „I zdánlivě nepodstatná maličkost, jako je taška na zadních sedačkách může na zloděje působit jako pozvánka do vozidla,“ říká ředitel Hynek Svoboda. Co na tom, že zloděj v tašce nenajde zhola nic a z vozidla není co odcizit. Už jen ta nepříjemnost s rozbitým okénkem a prohledaným vozidlem je zbytečná.

Samozřejmě je také důležité při odjezdu na zimní dovolené a návštěvy zabezpečit v největší možné míře vaše domovy, abyste po návratu nezjistili, že dárky od Ježíška odnesl zloděj a vzal si i něco navíc. „Strážníci městské policie v adventním období řeší i různé kuriózní případy, například stížnosti na zacházení s kapry a vánočními stromky na trzích a prodejních místech,“ dodává ředitel Svoboda. S koncem roku jsou spojeny oslavy, především odpalování ohňostrojů a popíjení alkoholu. Občané by měli mít na paměti, že obě tyto činnosti regulují právní předpisy hlavního města Prahy.

Ohňostroje je možné bez povolení odpalovat 31. prosince a 1. ledna, jinak pouze na místech uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky 11/2008 Sb., nebo na základě povolení úřadu městské části a hasičského záchranného sboru. Popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích je upraveno obecně závaznou vyhláškou 11/2013 Sb. a to tím, že vymezuje místa, kde je konzumace alkoholických nápojů zakázána.

Porušení těchto právních předpisů jsou strážníci oprávněni projednat v blokovém řízení, popřípadě je oznámit příslušnému správnímu orgánu. „Všem občanům a návštěvníkům Prahy 13 přeji jménem svým i jménem našich strážníků bezproblémové adventní nákupy a přípravy, klidné prožití vánočních svátků a vstup do nového roku pravou nohou,“ uzavírá ředitel Svoboda.

Milena Bližňáková, kancelář ředitele MP hl. m. Prahy