Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První třída se sportovním zaměřením

FZŠ Trávníčkova otevírá od nového školního roku 2014/2015 první třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis, stolní tenis a judo. Veškeré sportovní aktivity probíhají v areálu školy bez dalšího dojíždění. Žáci v dopoledním rozvrhu mají třetí hodinu tělesné výchovy určenou na pohybový rozvoj, další 1 – 2 hodiny odpoledne na specializovaný trénink. Výuka tenisu začíná formou minitenisu. Nabízíme nadstandardní podmínky – antukové kurty, kurt s umělým povrchem, cvičnou tenisovou zeď...

Předběžné přihlášky zasílejte na adresu: FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5-Stodůlky nebo na www.zstravnickova.cz.

František Hanzal, ředitel