Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rákosí a bahno muselo pryč

 

Rybníček v Údolí Motolského potoka byl silně zanesený bahnem a zarostlý rákosím. Rákosí má samozřejmě estetickou i ekologickou funkci. Občas je ale třeba porost omezit, protože by z rybníku časem vznikl mokřad. Proto odbor životního prostředí inicioval vybagrování nánosu bahna a odstranění části porostu rákosí. Práce provedly v říjnu Lesy hl. města Prahy.

Dana Céová, OŽP