Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uhelný a rudný důl na Letné

Historie Národního technického muzea se začala psát v roce 1908. Tehdy pod názvem Technické muzeum pro Království české sídlilo ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Nová budova muzea se začala stavět o třicet let později na Letné. Stavba měla být zkolaudována již v roce 1942, ale díky historickým událostem 20. století (atentát na Heydricha, budova sloužila ministerstvu pošt, vnitra...) došlo k jejímu úplnému zprovoznění po dlouhých 75 letech od zahájení stavby, a to 8. října letošního roku. Budova je nejenom stavebně dokončená, ale je i plně zařízená dvanácti stálými expozicemi, restaurátorskými dílnami, depozitářem knihovny a archivu NTM a pracovnami odborných pracovníků. V únoru 2011 sice byla otevřena první část stálých expozic, definitivní tečku ale udělaly poslední otevřené expozice Hutnictví, Interkamera, Technika hrou s výstavou Top Secret a expozice Hornictví s atraktivním uhelným a rudným dolem. Otevírací doba: úterý – pátek 9 – 17.30, sobota a neděle 10 – 18 hodin.

Eva Černá