Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CESTA SVĚTEL

Na samém začátku bylo vyrábění lucerniček v Domě dětí a mládeže Stodůlky, které zpestřilo stínové divadlo dětí z dramatického kroužku. Venku jsme si pak všichni světýlka zapálili. Cestou k rybníku v Centrálním parku se k nám přidávaly se svými lampionky další děti s rodiči. Dlouhý průvod krásně svítil do příjemné podzimní noci. Na jezeře se proháněla osvětlená lodní flotila modelářů z DDM Stodůlky a byla tak krásným překvapením i zakončením světelné cesty.

Michaela Gaydošová