Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční stromky do popelnic nepatří

Pražské služby se postarají na jimi obsluhovaných územích také o volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem. Vánoční stromky budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2014.
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěné v domech, popřípadě ve vnitroblocích, kde se vynáška nádob provádí přes prostory objektu.

Michaela Líčková