Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Naučnou stezkou okolo Mníšku pod Brdy

Do Mníšku pod Brdy se dostanete autobusem od Smíchovského nádraží. Vystoupíte na náměstí F. X. Svobody. Rodný dům tohoto spisovatele, básníka a dramatika má čp. 23. Pohřben byl na Slavíně a jeho socha stojí v parku. První panel naučné stezky najdete na kraji aleje stoupající ke kostelu sv. Václava. Na konci aleje za parkovištěm najdete 2. panel, kde se dozvíte o legendárním Kájovi Maříkovi a jeho autorce. Vyjdete-li po schodech nad silnici, uvidíte budovu městského úřadu, ve které bývala téměř sto let škola. Tato místa jsou těsně spjata s Kájou Maříkem, sem chodil do školy i do kostela. Kousek odtud bylo slyšet lamentování staré kovářky, tady prodával pan Štulc. Potom se jděte podívat do barokního kostela sv. Václava. Ze 3. panelu se dovíte, že zde na varhany hrávali i J. J. Ryba či A. Dvořák o slavné pouti 1893. Hrála na ně i  autorka Káji Maříka. Hlavní oltář je rokokový a sv. Václav zde klečí jako rokokový rytíř z dob Marie Terezie. Empírové sousoší V. Prachnera pod kazatelnou představuje posmrtné setkání rodiny Unvertů, zakladatelů kostela a majitelů zámku a zdejšího panství. Kolem sochy sv. Jana Nepomuckého z dílny Platzerovy dojdete k zámku. Jsou zde dva prohlídkové okruhy a konají se zde mnohé akce pro děti. Obejděte si také Zámecký rybník a zastavte se na hrázi. Uvidíte krásně zámek, Bojovský potok vytékající mezi skalami a mlýn s mlýnským kolem ze 2. poloviny 14. století. Roku 1655 nechal S. Engel z Engelflusu zámek barokně přestavět. Vrátíte-li se ke vstupu do zámku a obejdete zámeckou zeď po pravé straně, dojdete k vyhlášenému Hostinci U Káji Maříka. Za hostincem přejdete přes potok a kousek půjdete po zelené. Pak ale  neodbočíte vlevo a stoupáte rovně nádhernou chráněnou alejí s 95 lipami různého stáří, 21 jírovci, 2 duby, 2 břízami a 2 javory. Na jejím konci zahnete vlevo, vrátíte se na zelenou značku a po ní vystoupáte až k baroknímu areálu Skalka. V letech 1740 – 1967 se v této oblasti těžila železná ruda. Dopravovala se do hutí ve Staré Huti u Dobříše, pak do Řevnic, v 50. letech byly postaveny pece přímo v Mníšku. Skalka je poutní místo s barokním kostelíkem sv. Máří Magdaleny, klášterem, poustevnou a křížovou cestou. Ve středověku tudy vedla Zlatá stezka. Nejcennější památkou byl nástropní obraz Sv. Máří Magdaleny od Petra Brandla. Obraz je považován za jedno z jeho nejvýznamnějších děl. Při poškození areálu Skalky poddolováním v 50. letech 20. st. byl obraz přenesen na plátno a umístěn v kostele sv. Václava v Mníšku. Od roku 1762 působil na Skalce řád františkánů. Přičinila se o to hraběnka Benedikta Čejková z Olbramovic, zbožná tchyně nového majitele panství Václava Ignácia z Unvertu. Provedla nejnutnější opravy a dala postavit křížovou cestu. Řád františkánů později neměl dostatek prostředků na opravu objektu, a tak Skalka v roce 1925 změnila majitele. Od konce 19. století se stává též vyhledávaným turistickým cílem. V roce 1889 sem byla z Řevnic vyznačena třetí cesta pro turisty v Čechách. V současné době je částečně opravena kaple a klášter byl prakticky znovu postaven na zbytcích dřevinami zarostlých základů a obvodových zdí. Křížová cesta je opravena pouze po stavební stránce. Po přečtení 7. panelu naučné stezky a občerstvení můžete sejít po zelené zpět do Mníšku na náměstí. Tam doporučuji navštívit cukrárnu s pekárnou, kde si určitě vyberete. Hezký výlet a dobrou chuť!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan