Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tři muzea v jedné fakultě

Málokterá z fakult se může pyšnit tak letitou tradicí, rozmanitostí i bohatstvím svých muzejních sbírek. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze kromě Botanické zahrady naplňuje duchem i exponáty také tři muzea. Historie nejstaršího – mineralogického – počíná r. 1775, kdy byl při pražské univerzitě založen z podnětu polního zbrojmistra Františka Josefa hraběte Kinského c. k. kabinet přírodnin, označovaný i jako České museum. Sbírka dnes obsahuje přes 22 000 položek i s kolekcí 272 vltavínů v čele s největším jihočeským s 65,9 a moravským s 70,9 gramy. Muzeum sídlí na Albertově 6, po dohodě je přístupné i veřejnosti. V budově fakulty ve Viničné 7 sídlí Antropologické Hrdličkovo muzeum člověka.


Expozice dokumentuje vývoj od australopitéků po moderního člověka. Kolekce trepanovaných lebek dokazuje operace překvapivě prováděné již v pravěku. Šebestovu sbírku tvoří především odlitky obličejů, rukou, plastické tetuáže a vzorky vlasů pygmejů. Hrdličkova – Malého sbírka obsahuje busty a obličejové odlitky severo i jihoamerických indiánů. Kolekce posmrtných masek zahrnuje odlitky tváří známých osobností, např. J. E. Purkyně či T. G. Masaryka. Umělecká Foitova sbírka afrických kmenů obsahuje i kosterní materiál se známkami onemocnění a zranění obyvatel ze 16. – 18. století. Otevřeno je od středy do pátku, od 10 do 18 hodin. Každou první středu v měsíci se konají od 20 hodin noční prohlídky.

V suterénu fakulty na Albertově bylo nedávno otevřeno Chlupáčovo muzeum historie Země, nazvané podle významného geologa a pedagoga Ivo Chlupáče. Sbírka unikátních fosilií, shromažďovaná už od 19. století, dokládá vývoj života na Zemi. Magnetem je osmimetrová kostra dravého dinosaura rodu Carnotaurus ze svrchní křídy Argentiny. Otevřeno je každou středu od 10 do 17 hodin kromě prázdnin a svátků.

Dan Novotný