Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Divadlem proti šikaně

Osm tříd druhého stupně několika základních škol navštívilo 29. září a 6. října radnici Prahy 13. Konal se tam preventivní program, který formou interaktivního divadla, tzv. Divadla Fórum, využívá konfliktní divadelní příběh a aktivní přístup diváků k pozitivní změně v jejich chování. Cílem společné diskuse je uvědomit si své zkreslené vnímání a podrobit ho vnitřní či veřejné kritice. Školám byly nabídnuty dva typy představení. Nový spolužák se věnuje tématu šikany vyplývající z důvodu odlišnosti země původu spolužačky. Představení s názvem Poslední mince je zaměřeno na zvyšování finanční gramotnosti a prevenci zadlužení. Představuje příběh rodiny, které z důvodu zadlužení hrozí vyhoštění z České republiky. Program občanského sdružení Divadelta proběhl v rámci projektu Společná adresa - Praha 13 za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 13, který je zaměřený na integraci cizinců.

Eva Kalinová