Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

prosinec 2016
ročník XXVI

Uzávěrka příštího čísla: 5. 12. 2016 Distribuce: 23. – 30. 12. 2016

Rekonstrukce OC Velká Ohrada

V průběhu listopadu se uskutečnily v rámci otevření informačního centra a kampaně Poznej svého souseda dvě besedy se zástupci radnice, zástupci investora (společností Amigal Group) a obyvateli sídliště Velká Ohrada. První besedy jsem se zúčastnil osobně. Cílem bylo informovat veřejnost o konkrétních proměnách nákupního centra.

celý článek
Třináctka má nový web
Třináctka má nový web

Od 9. listopadu běží na adrese www.praha13.cz nová verze oficiálních webových stránek městské části. Změnili jsme je po sedmi letech – dosavadní web byl s dílčími obměnami v provozu od roku 2009. „Naším cílem bylo vytvořit moderní, přehledný a uživatelsky příjemnější web. Je vytvořen v responzivním designu a obsahuje i verzi pro mobilní zařízení,“ říká starosta David Vodrážka.

celý článek
Výsledky ankety o prioritách
Výsledky ankety o prioritách

Ve čtvrtek 20. října proběhlo na radnici Prahy 13 už páté veřejné fórum k rozvoji městské části. Jedná se o součást plnění kritérií Místní Agendy 21, ke které se naše městská část přihlásila. Účastníci fóra po vzájemných debatách vybrali a následně bodově ohodnotili své priority. Výsledkem bylo deset úkolů, které považují za nejdůležitější. Z důvodu větší reprezentativnosti byly tyto úkoly předloženy k posouzení širší veřejnosti formou ankety v měsíčníku STOP a na webu.

celý článek