Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kotlíkové dotace pokračují

Využijte dotaci v hl. m. Praze až 127 500 Kč na pořízení ekologického kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí. Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Požádejte o dotaci na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 4. patro, kancelář č. 419, e-mail kotlikovedotace@praha.eu. O dotace na již realizovanou kompletní výměnu tepelného zdroje můžete žádat od března 2016 do 29. 12. 2017. Podrobné informace o projektu najdete na http://portalzp.praha.eu.

-red-