Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školy oceněny za odpovědnost

Nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj byly oceněny 22. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu. Slavnostní večer proběhl pod záštitou a za účasti prezidenta republiky, předsedů obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu.

Mezi oceněnými bylo také pět základních škol z Prahy 13, které obdržely „Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj“ s titulem „Společensky odpovědná organizace 2016“. Oceněním završily úspěšnou účast v inovativním projektu „CSR (Corporate Social Responsibility) do škol“. V rámci projektu aplikovaly přístupy společenské odpovědnosti a spolupracovaly na jednotné metodické příručku pro zavádění CSR do škol všech typů po celé republice.

Cenu převzali ředitelé Petr Vodsloň (FZŠ Mezi Školami), Blanka Janovská (FZŠ prof. Otokara Chlupa), Jan Šafir (FZŠ Brdičkova), Pavel Petrnoušek (ZŠ Kuncova) a Jaroslav Vodička (ZŠ Mládí) z rukou náměstka ministra školství Stanislava Štecha, starosty Prahy 13 Davida Vodrážky a Vladimíra Mikela ze společnosti Rossmann.

„Úsilí o udržitelný rozvoj se týká života našeho i budoucích generací,“ říká starosta David Vodrážka. „Proto považuji za důležité, že se do těchto aktivit zapojily naše školy a vedou žáky k odpovědnému chování k okolnímu světu.“

Slavnostního aktu se zúčastnila také místostarostka pro školství Marcela Plesníková, pod jejímž patronátem zapojení škol do projektu i národních cen proběhlo. „Je naprosto logické, že by právě školy měly jít příkladem a být zdrojem znalostí a praktických rad při zavádění společenské odpovědnosti,“ připomíná Marcela Plesníková. „Udržitelný rozvoj už dnes nespočívá jen na tradičních pilířích – hospodářském, společenském a ochrany životního prostředí. Nově tam patří i dobré řízení, dobrá správa, dobrý management.“

Praha 13 byla na stejné akci oceněna již třikrát. Tyto národní ceny jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké firma či organizace může získat. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných pravidel. Hodnocení plně odpovídá nejnovějším světovým standardům.

Martin Šmíd, vedoucí OKT