Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tříkrálová sbírka pomáhá

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, díky které můžeme podporovat děti ze sociálně slabších rodin. Hradíme jim např. doučování, školní pomůcky a aktivity, výuku hry na hudební nástroje... Pomohli jsme už 52 dětem z 21 rodin. Díky sbírce pořádáme i pravidelná setkávání bezmála osmdesáti nemocných a starších obyvatel Prahy 13 s programem, pohoštěním a drobnými dárečky. Upřímně děkuji za podporu Tříkrálové sbírky v uplynulých letech a prosím o zachování přízně i při sbírce letošní. Těším se, že i díky vaší štědrosti zase společně pomůžeme těm, kteří to potřebují. Za Farní charitu Stodůlky vám přeji všechno dobré v novém roce.

Helena Ryklová