Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní údržba chodníků a místních komunikací

Většina komunikací v Praze je ve správě Technické správy komunikací hl. města Prahy (TSK). Městské části zajišťují pouze údržbu místních komunikací ve své správě. Zimní služba na pěších i místních komunikacích je prováděna od 1. 11. do 31. 3., v případě nutnosti i mimo toto období. Práce jsou koordinovány s odborem dopravy a TSK. Časové lhůty pro zajištění sjízdnosti komunikací jsou stanoveny v souladu s ustanoveními vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb. Lhůty pro zajištění schůdnosti se odvíjejí od vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb. Zimní služba je zajišťována na místních komunikacích, pěších komunikacích a parkovištích ve správě MČ Praha 13, tedy v kat. území Stodůlky, Třebonice a částečně Jinonice. Sjízdnost místních komunikací je zajištěna do 12 hodin po ukončení sněžení, schůdnost pěších komunikací se zajišťuje přednostně u škol a školek a jinak v době od 7.00 do 17.00. V oblasti sídliště Stodůlky, Nové Butovice, Lužiny a Velká Ohrada je přednostně zajištěna schůdnost chodníků a schodišť u škol a zdravotnických zařízení. Vnitrobloky sídliště, Centrální park a Panská zahrada jsou uklízeny až po ukončení přednostních úklidů postupně v době od 7.00 do 17.00. Mapy zimní služby lze nalézt na www.praha13.cz/Verejna-zelen.

Plochy komunikací se souvislou vzrostlou zelení (parky, aleje, stromořadí a keřové skupiny) nejsou ošetřovány posypovou solí, ale pouze inertní kamennou drtí. Posyp se zahajuje, pokud vrstva sněhu dosahuje max. 3 mm. Komunikace i parkoviště se ošetřují přednostně inertním posypem. Chemický posyp je dovoleno používat pouze v extrémně svažitém terénu a na schodištích.

Odstranění zbytků zimního posypu je prováděno od 31. 3. do 31. 5.

-red-