Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


ulice
datum
stanoviště
Lýskova
4.12.
chodník u Grafotechny
Červeňanského
5.12.
nástupní ostrůvek BUS
Ovčí hájek
5.12.
parkoviště proti č. 2159/16
Fantova
6.12.
parkoviště u č. 1742/23
Janského
6.12.
parkovací záliv u lékárny
Vlachova
7.12.
na chodníku proti č. 1511/8
Amforová
8.12.
proti č. 1895/24
Husníkova
8.12.
parkoviště u trafostanice
Janského
11.12.
rozšířený chodník u č. 2437
Chlupova
12.12.
proti č. 1800 (u MŠ)
Böhmova
13.12.
parkoviště u kotelny
Volutová
13.12.
parkoviště proti č. 2518/6
5. máje
14.12.
proti č. 325/55
nám. Na Lužinách
15.12.
Kettnerova
18.12.
proti č. 2053
K Sopce
19.12.
zpevněná plocha