Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krajina všemi smysly

Krajina všemi smysly je projekt, který nás zvedl ze školních lavic a připravil nám nevšední poznatky našich smyslů v krajině. V parku jsme lovili vůně do skleniček, které jsme následně zdobili tak, jak nám to připomínalo vůni uvnitř, poslouchali a malovali jsme, co všechno v přírodě můžeme slyšet, z papírové hmoty jsme modelovali naši snovou krajinu a přitom jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o tom, z čeho se krajiny světa mohou skládat, jaké jsou v krajině prvky. Zrakem jsme důkladně prozkoumali naši školní zahradu, intenzivně jsme v přírodě objevovali i chuť. Upekli jsme si svůj chleba, ochutnali med, napekli jsme martinské koláčky. Hledali jsme cestu od semínka, přes květinu, pyl, včelku až k lahodnému medu. Vrcholem celého projektu byla vernisáž venkovních instalací, spojená s příjemným posezením s rodiči a dětmi. Výstava všech prací byla k vidění na radnici, za což bych ráda poděkovala panu Bohdanu Pardubickému, za pomoc s instalací výstavy moc děkuji rodině Bodských.

Kristína Pekárková, učitelka 2.C FZŠ Trávníčkova