Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rosničková tradice

Pro rodiče s dětmi jsme na 2. listopadu připravili Slavnost dýní – již tradiční společné setkání na zahradě školy. Tady jsme rozsvítili překrásně vydlabané a připravené dýně a děti si v kostýmech strašidel a duchů užily soutěže a společné zpívánky. Všichni jsme pak ochutnali spoustu dobrot, které nám připravily maminky a po setmění jsme se vydali na krátký lampionový průvod. Tady se k nám připojili i naše bývalé děti s rodiči.

Učitelky MŠ Rosnička